1523

pedareh miporseh ce mikoni pesar
Pesar: Mixa’m bebinam pa’w ce weklist?
Pedar: a’xeh pesare man, jegar ka pa’ nada’reh
Pesar: Xodet diwab hamaw migofti jigar pa’to begir ba’la’

Leave a Reply