1509

yek torke too kewti neweste boode, mibine ye pary ye daryayee behew cewmak mizane!
mige “sag ma’hi dide boodim, asb ma’hi dide boodim, valy dige jende ma’hi nadide boodim!

Leave a Reply