1483

yek bar yek da’newjuye pezewki yek nafar ra’ moa’yeneh mikarde ke mibine dar kunew yek cub panbe hast. cub panbe ra’ dar mia’re va az kunew seda’ye musik mia’d birun. cub panbe ra’ miza’re ja’w va music qat miwe. doba’re cub panbe ra’ dar mia’re va doba’r

Leave a Reply