1465

Yek torke ba’ carxe doxtara’ne mia’d xune. Ba’baw miporse cera’ ba’ yek carxe doxtara’ne umadi xune? Pesare java’b mide, a’xe raftim pa’rk bad un tuye cewm ha’ye man nega’h kard va man tuye cewmha’ye un nega’h kardam, ke yek dafei ruye zamin dera’z kewid

Leave a Reply