1459

Ye ruz ye nafar to xiabun da’wteh ra’h mirafteh ke mibineh do ta’ tork da’ran kunha’wun ro beham mizanan, azawun miporseh ke woma’ ceka’r mikonid, migan da’rim DOKA’N mizanim, Fardaye on roz az onja’ rad miweh mibineh hamun do nafar da’ran moa’melawun ro

Leave a Reply