1454

yeh rawtieh mireh xuneh mibineh zanew yek sa’at dasteweh.
miporseh to sa’at nada’wti. sa’at ra’ as koja’ a’vordi?
xa’numew migeh yek sa’at da’dam ,yek sa’at gereftam.

Leave a Reply