1444

YEK ROOZ YE TORKE MIRE YE ZAN AWAYER RO A’MPUL EZANE HAR CI DA’MANEW RO BA’LA’ MIZADE MIDIDEH YE DUNEH DIGE ZIREWE AZ XANUME MIPORSE BEBINAM XA’NUM KUN-E WOMA’ SAFHEYE CANDE?

Leave a Reply