1437

Do ta’ mard-e Irani da’wtand az zanewun tarif mikardand.
Avali goft zan-e man mesl-e ferewteh memuneh.
Mard dovomi goft Zan-e man mesl-e panguan (PENGUIN) mimuneh.
Mard avali ba taajob goft cera’ panguin.
Mard dovomi java’b da’d: con-keh Zan-e man

Leave a Reply