1390

yek ruz as torke miporsand ce ba wiwe (Glass) yek jomleh besa’z. Mige, sa’at yek robb be wiwe!

Leave a Reply