1383

Yek ruz torkeh be dustew migeh bia’ ba’ ham yek dokun ba’z konim. Dustew miporseh cetori?
Torkeh migeh Yek kun man daram Yek kun ham to. Beza’rim ru ham miwe DOKUN !!!

Leave a Reply