136

 بوده، هر جا ميرفته يه سوتي اساسي ميداده. يه روز ميره خواستگاري، براش چايي ميارن با شكر ، يادشون ميره قاشق بيارن. تركه بر

Leave a Reply