1347

Yeh Rawti meeya’d be doosteh doxtarew zang bezaneh.
Vaqtee keh pedareh doxtareh telephonero var meeda’rh,
rawtieh hol mikoneh va migeh “Sa’at daho pa’nzdah daqeeqah”

Leave a Reply