1289

az torke miporsan yek esme jadid ruye kir beza’r, migeh wa’ye’eh. miporsand cera’ wa’ye’eh. migeh a’xe dust da’ram tuye dahanha’ becarxe.

Leave a Reply