1276

Yek Tork va yek Fa’rs dar jangal e A’friqa’ gir e qabile ye a’damxorha’ miyoftand va zenda’ni miwan. Reyis e qabile be a’nha’ mige ke woma’ ra’ mikowim va az pusteta’n qa’yeq misa’zim. Torke a’nan ca’quyew ra’ barda’wt va woru kard badan e xodew ra’ ka’rd

Leave a Reply