1273

tu tehra’n, sar e caha’r ra’h sandoq e sadaqa’t goza’wtan. yek ruz yek torke yek panj tomani minda’ze tuw va miyad az xiyaba’n rad bewe ke yek ma’win mizane behew. hama’n oftade bud zamin, yoho did yek nafar e dige mixa’d pul benda’ze tu sandoq. torke da’

Leave a Reply