1259

AVA’YELE ENQELA’B KOMITEH MIRIZEH TUYEH YEK XUNEH KE YEK TORKE MAWQULE KARDANE YEK PESARE BUD. tORKE TA’ KOMITE RA MIBINEH BE PESAREH MIGEH: BE EMA’M FOHW MIDI?!

Leave a Reply