1256

yek torke mire maqa’ze va miporse: a’qa’, panj sir panire Bolga’r bede!
baqqa’le mige: a’qa’ woma’ torkin?!
torke: az koja’ fahmidi ke torkam!
baqqa’l: bara’ye inke lahje da’rin!
torke ham behew bar mixore mire to in madressehaye lahje bartaraf kon

Leave a Reply