1249

Yek wab yek zane tork mire bexa’be mibine woharew dota’ liva’n ruye pa’ taxti goza’wte yeki pore a’b va a’n digari xa’li.
Zan miporse ” Qazanfar, a’n liva’nha’ ciye?”
Qazanfar java’b midahad “Momkene vasate wab az xa’b bida’r wavam va tewne ba’wam”
Z

Leave a Reply