1238

yek ruz yek torke mire xune mibine ke zanew ruye taxt xa’bide va lenga’w(her legs) ham va’ze. Yek ya’ro ham da’re az vasate lengha’ye zanew mixore. Torke asaba’ni miwe va mige: pas bara’ye hamine ke ma’ bace da’r nemiwim, man hey a’b midam, in hamawo mixo

Leave a Reply