1217

Yek torke to rawt mire ye qahve-xune miwine.
qahveci mia’d piwew azaw miporse “qahve ya ca’yi?!”
Torke mige “ra’sti gofti qahve ha’le ma’daret cetore?!!”

Leave a Reply