1216

Seta’ javun ke bika’r budan. Yek ruze zemestuni ke ba’ham newaste budand yekiwon mige “ma’ cera’ nemirim barf pa’ro konim?! ona’ye dige ba’ha’w movafeqat mikonan. vaqti miran birun harki bara’ye xodew da’d mizad, ta’ yekiwun goft “ma’ ba’yad hamka’ri koni

Leave a Reply