1188

ye ruz ye turke mire tahe ye otobus hesa’bi mirineh. wa’gerd ra’nandeh mia’d va mige martike in ce ka’rye ke kardi. ha’le hamaro ke be ham zadi. turke dar java’b mige xode a’qa’ ra’nandeh goft ke “BERIN AQAB”

Leave a Reply