1172

se nafar weka’rci, yeki a’mrika’i, yeki fara’nsavi, va yek weka’rcie turk da’wtand bara’ye hamdige az weka’rhawoon tarif mikardand. a’mrika’yie goft, man dar jangal boodam ke se ta’ wir be tarafam hamleh kardand va man ba yek goluleh har se tawun ra kowta

Leave a Reply