1161

zama’ni ke toxme morqe a’mrika’yi dunehyi panjza’r (5 ria’l) va toxme morqe Ira’ni dunehyi sezar (3 ria’l) bud: morqe A’mrikayieh be ira’nieh: bero ba’ba’, woma’ toxma’ye kuculu miza’rid, dunehyi seza’r biwtar foruw nemireh vali toxmaye ma’ dunehyi panjza

Leave a Reply