1130

Ye ruz yek armani ro komiteh dastgir mikoneh va be zenda’n mindazeh. Armani_yeh az hameh ja’ bixabar keh hanuz gijeh az yek pa’sda’reh miporseh:”Ma’ra’ bara’yeh ce inja’ a’vardid?”.
Pa’sda’reh java’b mideh “bara’yeh araq xori”. Armanieh java’b mideh “Xob

Leave a Reply