1118

Dota’ Guz da’ran bA’ ham ba’zi mikonan, yeh guz mibineh ye kesi unvar va’ysa’deh bud, guz eh miporseh cera’ ba’ un yeki nemigim biya’d ba’zi koneh? un yeki Guz java’b mideh “bara’ye inkeh xodewo cos kardeh”

Leave a Reply