1022

dar eteha’de woravie socia’listi zane besia’r ziba’yi ba’ monokini dar kena’re darya’ye sia’h dera’z kewideh bud va hama’me a’fta’b migereft..
in zan ruye pestune capaw cehreye Lenin va ruye pestune ra’staw akse Sta’lin ra’ xa’lkubi karde bud. mardi ke

Leave a Reply