1019

dar yek mehmuni az yek turke miporsand “tea” mixori ya’ “coffee”, mige mersi hamun “tea coffieh”.

Leave a Reply