1011

Yek bace rawti mia’d be pedarew mige “ba’ba’ ye lulu xorxore tu ota’qetun qa’yem wode”. pedare mige “azizam ina’ hame da’stane… bia’ behet newun bedam ke hici nist tu otaqe ma'”. bace ra’ mibare tu ota’q va mibine ke qeyr az zanew kesi nist. zire taxt r

Leave a Reply