Currently browsing category

جوکهای جنسی, Page 2

جوکهای جنسی

عينكتو دربيار

زن به مرد (وسط سكس): عينكتو دربيار، پاهام زخم شد! چند دقيقه بعد، زن به مرد: عينكتو بزار، الان يه ربعه كه …

عروسی لر

لره عروسی میکنه از حجله میاد بیرون دست خواهر زنشو میگره ببره تو!! پدر زنش میگه: اینو دیگه کجا می بری؟!! لره میگه 8 …

یه هفته هست که سکس نداشتم

قزوینه میاد به دوستش میگه یه هفته هست که سکس نداشتم!!! دوستش میگه: مگه خانومت پریوده؟!!! قزوینه میگه نبابا اسهال داره

چرا شیرین نیست

استاد: اسپرم از پروتئین ویتامین و قند تشکیل شده است. یکی از دخترها: استاد پس چرا شیرین نیست؟ استاد: دخترم شیرینی با …

بچه حموم

بچه با باباش ميره حموم، تو حموم سُر ميخوره، كير باباش رو ميگيره كه نيفته. باباش سرش داد ميزنه: تخم سگ حواستو …

سکس با دست پر

ک کشاورز اسکاتلندی یک گالن رنگ و یک سطل از فروشگاه دهکده خرید و پیاده بطرف مزرعه خود براه افتاد. سر راه …