وقتی‌ یه زن بهشون میگه سردمه

مردها وقتی‌ یه زن بهشون میگه سردمه به سه دسته تقسیم میشن:-اونایی که بغل می‌کنن.
-اونایی که جاکتشونو میدن.
-احمق‌هایی‌ که میگن: منم