همسری پاکدامن

واسه این دوستایی که به اسماعیل میگن اسی به نازنين ميگن نازى به نيلوفر ميگن نيلو به ازاده ميگن آزى و کلآ گشادیشون میاد یه اسمو کامل بگن ..آرزومندیم که همسری پاکدامن بنام “کوثر” نصیبشون بشه…!!!