یه ضرب المثل لری میگه

یه ضرب المثل لری میگه
ازدواجی که با آزمایش شاش شروع بشه
باید رید توش