لره خودش رو ميزده

، لره داشته به قصد كشت خودش رو ميزده! بهش ميگن: چي شده؟ ميگه: من بي غيرت، الان فهميدم از كجاي ننه*ام در اومدم