اصفهانیه میره عروسی

اصفهانیه میره عروسی انقدر میخوره که حالش بد میشه.
بهش میگن: انگشت بکن تو دهنت که بالا بیاری.
میگه : اگه جا واسه انگشت داشتم که یه موز می خوردم