اصفهانیه از تهرانیه می پرسه

 اصفهانیه از تهرانیه می پرسه :
آ بی بینم شوما چکار موکونین که اینهمه زناتون دوسه تون دارن ؟
تهرانی میگه :
من بعد از سر کار که میام خونه میبینم مثلا” زنم تو آشپزخونه داره ظرف میشوره
اول چیزائی رو که خریدم میزارم رو میز و بعد میام پشت سر همسرم و یک بوسه
ملایم به پشت گردنش میزنم و یک سلام عاشقانه تقدیمش میکنم بعد دستامو میزارم
رو شونه هاش وبوسه دومواز کنار گردنش تا روی شانه هاش میزنم بعد اون برمی
گرده وتو چشام نگاه میکنه ولبخند میزنه و من بوسه سومو از لباش میگیرم و اون هم
برای جبران یک بوسه طولانی از لبهای من میگره
اصفهانیه یکهو حرف تهرونیه رو قطع میکنه و با تعجب تمام میپرس :
آ بی بینم شیر آب همینطوری وازس ؟