این که میگن

یه سوالی هم هست که سالهاست ذهن منو درگیر کرده:این که میگن “بشین روش فکر کن ”
.
دقیقا یعنی چی؟!?!