کون چند بخشه؟

به قزوینیه می گن کون چند بخشه؟ می گه : کون نه بخشه، نه استانه. یه دنیاست.