بابا بچه ها چه جوری به دنیا میان ؟

یه روز یه بچه از باباش میپرسه : بابا بچه ها چه جوری به دنیا میان ؟ باباش میگه فرشته ها اونا رو میزارن تو دامن مادرها !! بچه میگه پس کردن تاثیری نداره ؟