اخرين باري كه ارزو كردي

از يه تركه ميپرسن اخرين باري كه ارزو كردي چي شد؟؟؟ ميگه: بدبخت شدم…فرداش باباي ارزو اومد منو كرد……