همسایمون تازه از حج اومده

همسایمون تازه از حج اومده؛ کل محل بهش بد نگاه میکنن…!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
والا ما رفتیم تایلند اینطوری نگامون نمیکردن…