سوال جدید موقع خواستگاری

سوال جدید موقع خواستگاری

.
.
.
.
.
.
.
.

پسرم انشالله حج که نرفتی