918

Yek ruz yek pesare siya’h pust da’wt dame sa’hele darya’ ba’zi mikard ke yek botri peyda’ mikoneh va ta’ dare botri ra’ ba’z mikoneh yek qul miya’d biron va migeh ke con to june mano neja’t da’di man yeki az a’rezuh a’yat ra’ bara’vardeh mikonam. pesare s

Leave a Reply