ما اينجاغريبيم

مسافري كه تازه به اردبيل وارد شده بوده از آقا ترکه مي پرسه ما اينجاغريبيم. كجا آمپول مي زنن؟ ترکه باسنش رو نشون مي ده مي گه اينجا

ترکه ميره کنار دريا

ترکه ميره کنار دريا پري درياي ميبينه ،ميگه من عاشقتم ،با من ازدواج ميکني،پري درياي ميگه من آدم نيستم،ترکه ميگه تو فکر …

غضنفر داشت می مرد

غضنفر داشت می مرد، به زنش گفت بعد از من فقط با مش قربون میتونی ازدواج کنی! زنش گفت چرا؟ غضنفر جواب …

غضنفر سوار اتوبوس ميشه

غضنفر سوار اتوبوس ميشه بغلش يه زن ميشينه زنه ميشينه رو كت غضنفر، غضنفر به زنه ميگه خانوم كونتون رو از رو …

محرم امسال

خبرنگار:براي محرم امسال چه برنامه هايي داريد؟_ترکه:ما امسال 10تا علم اضافه کرديم /15تا پرچم/150تا زنجير/12تا قمه و40تا زنجيرزن جديد در مجموع انشاءالله …

حجله

ترکه از حجله میاد بیرون با پدر زنش روبرو می شه، نمی دونه چی بگه، هل میشه میگه دست شما درد نکنه، …

ﯾﮏ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺗﻮﯼﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ

ﯾﮏ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ, ﯾﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ, ﯾﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻭ ﯾﮏ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺗﻮﯼﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ :ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ : ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ, …